PIK = Politiskt InKorrekt, på grund av mycket kärlek - till Israel
Startsidan visar de två senaste artiklarna - samtliga tidigare inlägg återfinns i Bloggarkivet. Läs dem - ingen kronologi

Program hösten 2018

Vänskapsförbundet Sverige-Israel   Västra avdelningenPlats om inget annat anges: 
Baptistkyrkan Tabernaklet, 
Storgatan 39, Göteborg, Sverige.
Tisdagar är ordinarie dag.  
Alla är varmt välkomna!  
                         
2018 fyller Israel 70 år - det ska vi fira

Vänskapsförbundet står med stolthet för följande grundpelare:
- Politiskt och religiöst obundet innebär att vi kan ha olika tankar om många saker och ändå stå tillsammans i önskan om fred för Israel.
- Det judiska folkets har rätt till ett nationellt hemland i det historiska Landet Israel.
- Flyktingproblemen måste få en lösning som inte hotar den judiska statens existens.
- Konflikten mellan Israel och dess grannar måste lösas i direkta förhandlingar mellan parterna.

 Höstens aktiviteter 2018:Varmt välkommen till våra sammankomster - och ta gärna med vänner!