PIK = Politiskt InKorrekt, på grund av mycket kärlek - till Israel
Startsidan visar de två senaste artiklarna - samtliga tidigare inlägg återfinns i Bloggarkivet. Läs dem - ingen kronologi

lördag 8 mars 2014

Israels Röda Stjärna

1930 skapades Magen David Adom, MDA 
Israels motsvarighet till Röda Korset.
Magen David Adom Jerusalem Foto : Bertil 
Det är ju lite uppseendeväckande att MDA skapades redan 18 år innan staten Israel bildades.
I samband med en ökad judisk invandring till den dåvarande - av britterna styrda - provinsen Palestina efter Första Världskriget började behovet av en organiserad akutsjukvård administrerad av judarna själva att visa sig.
Israeliska ambulanser
Foto: Josef Sörensson 
Under den fjärde alijan (återvändandet till hemlandet efter det judiska folkets världsvida förskingring) under 1920-talet, ökade inte bara antalet judar i landet utan också det arabiska motståndet. 
Efter de svåra förföljelserna i Östeuropa och Sovjet efter Första världskriget och i takt med att nazismen i Tyskland under 1930-talet växte sig stark, ökade behovet av en tillflyktsort för Europas judiska befolkning.
Fler och fler länder runt om i världen ställde sig dock avoga till att ta emot judiska flyktingar särskilt från Tyskland, och judar som hade insett faran med nazismen och flytt hemlandet tvingades inte sällan att återvända tillbaka dit.
Vi som har facit vet vad som väntade många av dem.

Britterna, som var mandatet Palestinas herrar vid denna tid, började göra försök att strypa judisk invandring för att gå de arabiska ledarna till mötes. Ingen vill ju bråka med killarna som sitter på oljekällorna.
Denna politik utmynnade i den så kallade Vitboken 1939, dvs ett reglemente som bestämde en starkt begränsad judisk invandring. Den sista flyktvägen för Europas hotade judiska befolkning stängdes därmed och de blev dömda att duka under i Förintelsen.Saknas det inte en flagga?

1948 kunde så äntligen staten Israel utropas.

Den judiska staten var ett faktum, och Magen David Adom blev den nya nationens officiella organisation för akut sjukvård, blodbanker, ambulanser etc.
Som emblem för MDA används en röd Davidsstjärna, men namnet betyder egentligen Davids sköld på hebreiska.
Den röda Davidsstjärnan har dock ställt till problem i det internationella samarbetet.

Internationella Rödakors/Rödahalvmånefederationen, (IFRC), är den organisation inom internationella Röda Korset som samordnar hjälpinsatser vid naturkatastrofer och bistånd i fredstid. IFRC grundades redan 1919.
Internationella Röda korset har sitt röda kors som symbol, och systerorganisationen i den muslimska världen har sin Röda halvmåne. Varken kors eller röda halvmånar glimmar särskilt vackert i en judes ögon om man ska se historiskt på vad dessa symboler har inneburit i form av lidande och förföljelse för det judiska folket.
Irans symbol 1949-1979
Iran använde tidigare ett rött krigiskt lejon (från 1949 fram till 1980) under shahens tid vid makten. Av någon anledning blev detta emblem accepterat av IFRC. Efter hans fall 1979, och den islamiska statens grundande, ändrade även Iran till halvmånen.
Iran bytte inte bort det krigiska lejonet för att man blivit fredligare själv utan för att tydligt visa sin muslimska identitet.
Det finns faktiskt nationer med muslimsk majoritet som använder det röda korset som symbol (ex: Mali, Tcad och Indonesien).
Samtidigt har den muslimska sfären - men även andra nationer - hela tiden totalt vägrat att erkänna Magen David Adom som fullvärdig medlem i den internationella rörelsen, trots att staten Israels bildande 1948 undanröjde de sista hindren för att MDA skulle kunna bli medlem.
Regelverket kräver nämligen bl.a att den nationella organisationen har suveränitet i det egna territoriet, vilket givetvis inte var fallet innan staten Israel existerade.
(Detta villkor gäller tydligen inte Palestinska Röda Halvmånen, som är medlem i IFCR utan att ha en egen stat?! Är det någon som är förvånad?)

Ett av de tunga argumenten i motståndet mot MDA har varit den judiska symbolen - Davidsstjärnan. 
Det har naturligtvis varit viktigt för Israel att profilera sin röda Davidsstjärna, något annat skulle ju innebära en solklar diskriminering av sin religiösa och nationella symbol, Israels fanas blå stjärna.
Det ska samtidigt i rättvisans namn nämnas att andra lokala hjälporganisationer med egna symboler också har nekats inträde i IFCR, men det förekommer som bekant en särskild spänning mellan det judiska folket och dess grannar. 

Den Röda Kristallen

22 juni 2006 enades äntligen den internationella Rödakorskommitén att uppta MDA som fullvärdig medlem tillsammans med Palestinska Röda Halvmånen (bildat 1968). Samtidigt skrev de två nya medlemmarna ett ömsesidigt avtal att erkänna varandra.

Som lösning i emblemfrågan har en neutral symbol tagits fram, den "Röda Kristallen", att användas vid internationella insatser. 
Tanken i det nya internationella avtalet är att alla symboler är tillåtna under förutsättning att värdlandet (det drabbade landet) vill acceptera symbolen, annars gäller det att använda Den Röda Kristallen. 
Som exempel tycker jag mig ha sett bilder från Japan då israeliska MDA efter tsunamin 2011 arbetade med sin röda Davidsstjärna på kläderna.


En infekterad debatt i ämnet har rasat, inte minst på Internet. 

På bloggsidor kan man läsa kommentarer av följande slag, som är direkta citat:

Foto: Internet, okänd
”Varför ska judarna ha en röd stjärna?
Då kan lika gärna tyskarna få ha ett rött hakkors!”

eller:
”Varför gnäller judarna för att de inte får ha en röd stjärna?
När de tvingades bära en gul stjärna gnällde de för det!”

Den typen av argument är naturligtvis ingenting annan än putslustig antisemitism, och frågan är om även Röda Halvmånens motstånd mot Röda Davidsstjärnan kan klassas som något annat än antisemitism?

MDA gör insatser internationellt, som exempel kan nämnas det uppmärksammade uppdraget efter jordbävningen i Haiti 2010. Ett komplett fältsjukhus med ett 40-tal läkare var snabbt på plats och hjälpte många drabbade.
MDA gjorde också stora insatser efter tsunamin i Japan 2011, och efter den svåra jordbävningen i Turkiet 1999. MDA var där först på plats med räddningsteam bestående av närmare 500 personer.

Ska personal, som dessutom i många fall jobbar på frivillig basis, behöva uppleva rasistiska angrepp under sin vistelse i ett annat land bara för att de har en judisk symbol på sina kläder?
Jag tror nu inte att de hjälpbehövande har tid att reagera negativt beroende på vem som hjälper honom/henne. De är säkert tacksamma att någon - vem som helst - kommer till undsättning. Självuppoffrande insatser av enskilda hjälparbetare finner man naturligtvis i samtliga olika Rödakorsfraktioner, och individers empati och arbetsinsats är både enastående och värd allt beröm.
Det är ju som vanligt på organisationsnivå som osämjan florerar, i ledarskiktet. Precis som i politik i övrigt är det ledarna som sprider sina åsikter och drömmar nedåt till sitt folk, medan de flesta vanliga människor naturligtvis bara vill leva sina liv i lugn och ro.

Röda Korsrörelsen, som helhet, gör ett ofattbart arbete runt hela vår jord, omfattningen är omöjlig att överblicka för en enda människa. Visst blir man varm i hjärtat när man ser de lokala Rödakorstanterna på julmarknaden, påpälsade i vinterkylan med kaffetermosar, kakfat, lottringar och insamlingsbössor.
Vem vill inte lägga en slant och känna delaktighet i det viktiga arbetet med att hjälpa behövande medmänniskor? Nästa gång kan det faktiskt vara du eller jag själv som behöver hjälp.


En judisk ambulanssjukvårdare
Foto : Josef Sörensson 
Sverige och många andra länder i Europa har ett kors på sina flaggor. Europas kristna tradition låg till grund för valet av ett rött kors när moderorganisationen Röda Korset föddes i 1863. (Svenska Röda Korset anslöt sig redan två år senare) Grundare var schweizaren Henry Dunant, en man som  fick upp ögonen för sårade soldaters lidande, oavsett på vilken sida de stred. IFRCs motton är därför bl.a neutralitet och opartiskhet vid konflikter.

Magen David Adom har fått en särskild, dyrköpt färdighet i akutsjukvård då Israel under hela sin historia varit utsatt för många terrordåd såsom självmordsbombare och krig. Under inbördeskriget i Syrien har MDA haft fältsjukhus vid Syriska gränsen och behandlat hundratals skadade och behövande, både civila och kombattanter från olika sidor i kriget, helt i enlighet med Henry Dunants anda.

Men är FN verkligen politiskt neutralt och opartiskt?

Kalla kriget, konflikterna i Mellanöstern och allmän storpolitik har krånglat till förutsättningarna och förhalat förhandlingarna inom den internationella Röda Korsrörelsen, och skapat beslutsångest.
Röda Korset är ingen kristen organisation, men grundarna valde ändå en kulörinverterad variant av Schweiz flagga som ju har vitt kors på röd botten.
Röda halvmånen är inte heller en religiös organisation men då den muslimska världen skapade sin motsvarighet valde de den symbol som återfanns på deras flaggor och som representerar islam.
Men när Israel ville använda sin symbol, som är så nära förknippad med Israels flagga och identitet blev det ett blankt nej. Detta upplever israelerna som orättvist.
En logisk lösning på problemet skulle kunna vara att samtliga parter alltid använda samma symbol t.ex den neutrala Röda kristallen, eller ...?

Foto: Bertil

Vi i Sverige vill gärna samla in stora summor till Röda Korset vid insamlingsgalor i TV, och liknande.
Det är behjärtansvärt, men vi behöver vara medvetna om att vi samtidigt stödjer en organisation som utövat en intern diskriminering i smyg, något som gräsrötterna och eldsjälarna kanske inte alltid känner till och som de självklart inte ska lastas för.

Tore Svenning (länk) (IFRC Geneve) har, på en direkt förfrågan tagit sig tid och delat med sig av sin stora erfarenhet och sin syn på ärendet och bidragit med en mängd värdefull information varav en del har använts i denna artikeln. Jag är honom ett stort tack skyldig! 
Uttolkning och slutsatser av hans information är dock mina egna.
Detta var en mycket kort historisk återblick, men jag lovar att berätta mer om dagens Magen David Adom vid ett senare tillfälle.