PIK = Politiskt InKorrekt, på grund av mycket kärlek - till Israel
Startsidan visar de två senaste artiklarna - samtliga tidigare inlägg återfinns i Bloggarkivet. Läs dem - ingen kronologi

Angående källkritik

Jag har medvetet undvikit att uppge källhänvisningar i texterna.
Detta för att inte göra läsupplevelsen alltför tungrodd.

Det betyder inte att jag sitter och hittar på vad som helst bara det låter bra!
Du ska kunna lita på att det jag presenterar är sant.
Jag lägger mycket tid och möda på att kolla fakta och sanningshalt i mina påståenden och använder bara i undantagsfall exempelvis Wikipedia som källa då den kan ändras/förfalskas av brukare.
Årtal och liknande uppgifter är noga verifierade. Trots det kan siffror vara fel, det finns alltid en risk att mina källor har fel, medvetet eller omedvetet, eller att jag läst eller skrivit fel.

Mina personliga slutsatser och funderingar kan man naturligtvis inte mäta.
Har du en annan åsikt så får du ha det. Jag presenterar bara det jag kommit fram till och kan utläsa av faktiska förhållanden, och är noga med faktauppgifterna.

Mina texter är inte propaganda även om det säkert finns läsare som tycker det.
Jag har inga lojaliteter som tvingar mig att vara positiv eller negativ till den ena eller andra sidan.
Jag har inga problem med att skriva något negativt om Israel om jag tycker det är relevant, men obalanserade artiklar om Israel finns det nog av.
Jag vill vara positiv.

Bertil Sörenson