PIK = Politiskt InKorrekt, på grund av mycket kärlek - till Israel
Startsidan visar de två senaste artiklarna - samtliga tidigare inlägg återfinns i Bloggarkivet. Läs dem - ingen kronologi

söndag 26 oktober 2014

Kan det vara sant?

En hisnande historieförfalskning försöker lära oss att det bara är muslimsk historia vi gräver fram i Israel idag, inte judiska lämningar från Biblisk tid.
Om du har slutat lyssna på den Israeliska sidans argument, lyssna då istället på vad den andra sidan har att berätta:
al-Aqsamoskén på Tempelberget i Jerusalem, invigd 705 evt.  Foto: Bertil 
(Citat:)
”Al-Aqsamoskén, ett Guds Hus, (House of Allah) byggdes ursprungligen av profeten Abraham, och han lät även bygga Kaba i Mecka, Islams heligaste helgedom."
”Abraham och hans son Isak gjorde pilgrimsresor till Mecka, sk Hajj.”
”Landets ursprungsbefolkning, Palestinierna, trodde på Abrahams lära och tillbad i helgedomen i Betel (Jerusalem sic).”
”Israels folk vägrade att, trots Allahs uttryckliga order, följa profeten Moses till Palestina, då de betraktade ursprungsbefolkningen - Palestinierna - som landets rättmätiga ägare. Istället föredrog de att leva i öknen i 40 år.”
”Profeten David och profeten Salomo återuppbyggde al-Aqsamoskén, innan kung Nebukadnessar förstörde den år 586 f.Kr. ” (Slut citat)
För den oinvigde kanske det låter trovärdigt, men kan dessa påståenden verkligen vara sanna?
Naturligtvis inte!

Allt detta och mer därtill är hämtat från en hemsida på internet riktad till muslimer med syfte att utbilda dem i Islams historia, justislam.co.uk. (engelska just; adjektiv: rätt sortsäkta islam)
Det finns många liknande internetplatser. Just dessa citat är hämtade ur boken ”Prophet Muhammad, The last Messenger In The Bible," författad av någon vid namn Kais Al-Kalby, och presenteras på justislam.co.uk.
Du som är lite bevandrad i internetkunskap ser att sidans adress visar att den hör hemma i Storbritannien (uk) och inte i Saudiarabien eller något annat konservativt muslimskt land som man först kan lockas att tro.

Al-Aqsamoskén, som är belägen på Tempelbergets topp i Gamla stan i Jerusalem, påstås ha byggts minst 1000 år före kung David - alltså för mer än ca 3000 år sedan. Någonstans läste jag uppgifter att al-Aqsa var 7000 gammal. Man behöver inte vara professor i historia för att inse det orimliga i dylika påståenden.
Liknande uppgifter är mycket vanliga, trots att vi alla vet att Muhammed levde mellan år 570-632 evt (efter vår tideräkning), och att den romerska provinsen Palestina - som för övrigt fick sitt namn av den romerske kejsaren Hadrianus år 135 evt - intogs av muslimerna först 6 år efter Muhammeds död, alltså år 638. 
Det trampade följaktligen inte omkring några palestinier på Abrahams tid, för varken Palestina eller palestinierna var uppfunna då. En följd av detta är bl.a också att Jesus från Nasaret naturligtvis inte var palestinier utan israél, och inte en arabisk muslim utan, i alla avseenden, en vanlig judisk jude.
Vi vet också att Klippdomen färdigställdes år 691-692 och al-Aqsamoskén år 705 evt och inte innan Salomos tempel, som uppfördes ca år 960 före vår tideräkning.
Varför dyker då dessa påståenden ändå upp fortfarande? Jo, någon vill hävda att det inte är judarna som har sin historiska bakgrund i landet utan muslimer/araber/palestinier, trots att vi också vet att epitetet "palestinier", för att särskilt beskriva araber, började används först i slutet av 1960-talet. Tidigare benämndes alla som bodde i provinsen Palestina för palestinier, även judarna. 
Abraham, Isak, Jakob, David och de andra bibliska gestaltera var enligt detta märkliga synsätt muslimer, och kung Salomo var egentligen en muslimsk profet och hans tempel var en moské.


Klippdomen, färdigbyggd 692 evt
Foto: Bertil 
När jag besökte tempelberget hösten 2013 fick jag som ickemuslim inte se Klippdomen från insidan. Klippdomen med sin guldkupol, som är placerad på Moria berg där en gång det judiska templet var beläget. Det stod en självgod ung vakt vid dörren, bedömde mig som icke-muslim bara genom att se på mig och viftade bort mig med en föraktfull min. 
-"Only muslims, only muslims!" 
En blond, ung flicka med en tydligt arabisk pojkvän försökte, utan framgång, att truga sig in genom att försöka övertyga vakten att hon tänkte konvertera till islam. Inga argument bet. 
-"ONLY MUSLIMS!"

Jag tycker det är viktigt att känna till hur historien presenteras för andra människor. En god vän till mig hävdade att historien ser ut på olika sätt, beroende på var och av vem den berättas. Till stor del hade han rätt.
Ryska barn läser t.ex om Det Stora Frihetskriget medan barnen i västvärlden läser om Det Andra VärldskrigetDanskarna har sina hjältar i krigen mot Sverige, svenskarna har sina.
Det som israelerna kallar Frihetskriget 1948-49 kallar araberna al-Nakba - Den Stora Katastrofen.  
Varje land utgår helt naturligt från sitt närområdes och sitt folks historia, och fokuserar därmed inte lika mycket på grannländers eller andra världsdelars historia.
Men det man berättar borde i möjligaste mån vara sant, inte bara rena påhitt!
Ovanstående fantastiska historiska missuppfattningar om de judiska templen och de tidiga bibliska huvudpersonerna saluförs som viktiga fakta för sanna muslimer.
Inte nog med det; många tror att  det är sant.