PIK = Politiskt InKorrekt, på grund av mycket kärlek - till Israel
Startsidan visar de två senaste artiklarna - samtliga tidigare inlägg återfinns i Bloggarkivet. Läs dem - ingen kronologi

söndag 9 oktober 2016

Ammunition Hill

Ammunition Hill
Foto: Bertil
Ännu ett terroristdåd har idag, 9 oktober 2016, utförts i Jerusalem, även denna gång ett så kallat "drive-by" attentat helt nära en plats med en spännande historia; Ammunition Hill. 
Långt ner i den svenska kvällstidningens nyhetsflöde, efter svensk politik, våld och mord i Sverige samt sport och kändisskvaller, hittade jag nyheten. 
En 39-årig palestinsk man öppnade automateld från sin bil mot civila vid spårvagns-hållplatsen Ammunition Hill. 
Två personer dödades, en 60-årig kvinna och en ung polis, samt fyra (fem visade det sig senare) skadades varav en polisman. 
Även gärningsmannen dödades efter en kortare biljakt.
Det styrande Fatah partiet på Västbanken hyllar dådet och Hamas i Gaza tar på sig ansvaret. Mördaren är i deras ögon en martyr.
"Under det senaste året har 231 palestinier, 34 israeler, 2 amerikaner, en jordanier, en eritrean samt en sudanes dödats i olika våldsamheter och attacker, enligt nyhetsbyrån AFP," (Sic)
Någon kanske tycker det är förfärligt att så många palestinier har dödats? Det verkar ju som om de verkliga skurkarna är Israels poliser och övriga medborgare. 
Sanningen är väl snarare att så många har dödats därför att poliser, vakter och ibland även civila har förhindrat mord genom ökad vaksamhet och snabbt ingripande, och man har bedömt att det inte funnits något annat alternativ än att ta till grovt våld för att avvärja attackerna. Dessutom har många israeler drabbats av en berättigad nervositet efter alla knivdåd och bilrammningar det senaste året, vilket i några fall resulterat i överdrivna reaktioner sett i efterhand.
Självklart har många förövare gripits utan dödlig utgång. Samma tillvägagångssätt används för övrigt av poliser i alla samhällen, även i snälla Sverige. Siffrorna i Israel sticker ut därför att antalet attacker där ökat lavinartat under det senaste året. 
Det är dessvärre inte första gången liknande dåd har utförts i närheten av Ammunition Hill. 

Så, vad är Ammunition Hill egentligen? Varför finns det en spårvagnshållplats och ett kvarter i Jerusalem med det udda namnet? 
Det krävs en kort historielektion och den kommer här:

Foto: Bertil
Norr om Jerusalems Old City, mindre än två kilometer från Damuskusporten, byggde britterna på 1930-talet ett ammunitionsförråd för sina trupper och militärpoliser i området. 
Platsen fick det logiska namnet Ammunition Hill; Ammunitions-kullen. 
Namnet kommer alltså från den brittiska epoken. (1917-1948)

Ännu en gång ger denna lilla berättelse mig tillfälle att upprepa att det inte fanns en arabisk stat med namnet Palestina före den judiska staten Israels bildande 1948. 
Det har aldrig funnits en självständig arabisk/muslimsk stat med namnet Palestina! 
Namnet myntades av den romerske kejsaren Hadrianus 135 efter Kristus, i samband med den judiska nationen Israels fullständiga utplånande och fördrivningen av landets judiska befolkning. Syftet med namnet torde vara att förnedra judarna med ett namn som är en latinsk form av namnet på en av Israels historiska fiender: Filisteerna. 
Ordet Palestina nämns inte i Bibelns texter en enda gång, trots att den svenska Bibelutgåvan 1917 (och även andra nyare utgåvor) visar en karta med den felaktiga rubriken: "Palestina under Jesu tid". 
Mellan 1917 0ch 1948 ingick området i det "Brittiska mandatet Palestina", en politisk konstruktion som blev följden av det Osmanska rikets kollaps efter Första Världskriget slut. 
Det Osmanska riket hade haft herraväldet i hela Mellanöstern under 400 år, men allt som återstår efter nederlaget i WWI är idag det som utgör Turkiet.

Skyttegravar vid Ammunition Hill
Foto: Bertil
I samband med britternas tillbakadragande från mandatet 1948 utkämpades ett krig mellan den judiska nyfödda staten och dess grannar. 
Efter vapenstilleståndet besattes Ammunition Hill av jordanska trupper, Trans-Jordanien, som under de följande 19 åren ockuperade hela det område som idag kallas Västbanken, men vars verkliga namn är Judeen och Samarien. 
Området vid Ammunitions Hill innehåller skyttegravar förstärkta med betongtak, dussintals stridsbunkrar och en stor skyddsbunker, med andra ord en svårintaglig, högt belägen befästning
Den gräns som dagens Palestinavänner vill ska utgöra gränsen mellan Israel och ett framtida Palestina är alltså ingen historisk gräns utan en vapenstillestånds-linje, ingenting annat. Framtidens gräns måste förhandlas fram mellan två parter, det finns ingen historiskt given gränsdragning. 

I juni 1967 marscherade  president Nassers egyptiska arméer genom Sinaiöknen och inväntade ordern att anfalla och utradera Israel. Jordanien och andra grannstater slöt upp runt Israels gränser, med samma syfte.
När 6-dagarskriget var ett faktum och krigslyckan för Israel vände dök möjligheten att återta Jerusalem upp. 1948 hade ju alla judar som var bosatta i Jerusalems Old City och stadens östra delar blivit fördrivna, Hadassasjukhuset, universitet och andra judiska instutitioner hade tvingats stänga. 
Nyckeln till seger i slaget om Jerusalem fanns vid Ammunitions Hill. Cirka 150 jordanska soldater försvarade fortet och Israel underskattade till en början försvarets styrka. Efter hårda strider 6 juni 1967, och efter förstärkning av tre Shermanstridsvagnar lyckades israeliska fallskärmsjägare inta kullen. 
Vägen öppnades för en slutoffensiv mot Old City och striderna upphörde när det gamla judiska kvarteret i gamla staden intogs.
Arabstaterna som ville ha allt hade istället förlorat allt.

Shermanstridsvagn från sexdagarskriget 1967
Foto: Bertil
Ammunitions Hill används idag som museum och minnesplats. 
Över 200 000 personer besöker anläggningen årligen, varav ca 80 000 israeliska soldater. En intressant tredimensionell historielektion presenteras, de gamla skyttegravarna och en av stridsvagnarna från 1967 står kvar. De underjordiska bunkrarna förstördes under och efter striderna, men har restaurerats och används nu som museum och minnesplatser. 
En utställning med information om samtliga 36 israeliska soldaterna som stupade under det ca 4 timmar långa slaget kan studeras. Jordanierna förlorade 71 soldater i slaget om kullen.

Ammunitions Hill är,  likt Masadaklippan och pansarcentret Latrun, en symbolisk plats för det judiska återtagandet av sitt forna hemland, och enandet av ett delat Jerusalem. Tyvärr har området, och kanske just därför, också blivit skådeplatsen för flera dödliga attacker på israeler.