BESVARAD AV SVT
Hej,
jag kan hålla med om att formuleringen inte var särskilt bra. Däremot vet jag inte om den var vilseledande - vi säger ju uttryckligen att orsaken till att Israel skjuter är att man blivit attackerad. Och som du säger själv så kan vi ju rimligen inte vara partiska som organisation, när du anser att webbrapporteringen är korrekt. Kort sagt: formuleringen var inte helt lyckad, men den är att betrakta som ett misstag i arbetet.
Vad det gäller fråga 2 så är svaret att vi inte har team på plats i Israel just nu.
Anja Hildén
Anja Hildén
Nyhetschef SVT Nyheter
Idag 11.44