PIK = Politiskt InKorrekt, på grund av mycket kärlek - till Israel
Startsidan visar de två senaste artiklarna - samtliga tidigare inlägg återfinns i Bloggarkivet. Läs dem - ingen kronologi

tisdag 12 augusti 2014

Oskyldiga offer

Min bloggs underrubrik har som bekant hittills varit: "Lite politik, Något om antisemitism, Mycket om kärlek - till Israel" 
Meningen är alltså att inte skriva så mycket om politik, att ha antisemitismen med på ett hörn men framför allt berätta om min kärlek till Israel, till landet och dess folk, judar såväl som araber. Att ha ett annat fokus än alla politiska nyhetskommentarer och de flesta andra bloggar. Ett vänligare tonfall.
Min intention kvarstår inför framtida inlägg men med tanke på den senaste tidens krigshandlingar i och runt Gaza, och den onyanserade debatten som rasar överallt, har jag beslutat mig för en annan, förändrad underrubrik.

Varför är Hamas soldater alltid maskerade?
Låt oss först konstatera att när Israel krigar mot Hamas i Gaza är det som att kollidera med en medtrafikant bakifrån: Man får alltid skulden även om någon annan har gjort fel och orsakat olyckan.
Alla talar om Israels offensiv mot Gaza, väldigt få nämner Hamas offensiv mot Israel.
Israels krigsinsatser är i grunden defensiva, de försöker få stopp på ett raketregn från Hamas mot civila samhällen i Israel. Slutar Hamas skjuta slutar Israel, fortsätter Hamas skjuta fortsätter Israel. Så långt är det ganska enkelt.
Men antalet offer är så stort på ena sidan att allmänhetens sympatier automatiskt väcks till Israels nackdel.
Några döda Hamassoldater har i varje fall inte jag sett på bild än, de bilderna är förmodligen bortsållade för att propagandaeffekten inte ska störas. Däremot kan ingen normalt funtad människa förbli oberörd av att betrakta skadade, lidande eller döda barn.
Allt talar för att foton på skadade och döda barn ser lika groteska ut från Syrien, Irak, Nigeria, Sudan osv men media har just nu siktet helt inställt på Gaza. 
Vi som sitter här hemma i trygga Sverige kan lätt få intrycket att Israel skjuter besinningslöst rakt in i tätbebyggda områden. Att befinna sig i dessa områden måste rimligen kännas tusen gånger värre. 
Men jag har själv gjort värnplikt i Sverige som kanonskytt i ett pansarfordon. Jag vet tillräckligt mycket om moderna riktmedels precision och kanoners förstörelsekraft. De är i båda fallen mycket stora! Jag kan berätta att om Israel hade skjutit urskiljningslöst mot civila i Gaza - som de beskyllts för - hade dödssiffrorna varit 10 000-tals.
Att kriga i tätbefolkade områden kräver alltid civila offer, och detta utnyttjar Hamas till fullo. Alla vet det! De har bevisligen använt sin befolkning som levande sköldar.
Jämfört med t.ex kriget i Syrien är antalet offer i Gaza mycket lågt, även om det naturligtvis är en klen tröst för dem som blivit drabbade.

Först lite om de höga dödstalen bland Gazaborna
Jag vill ge dig ett par historiska, jämförande exempel.
1. När de allierade bombade kusten i Franska Normandie inför invasionen - Dagen D - dagarna runt 6 juni 1944 beräknas minst 19 000 civila fransmän ha omkommit. (Källa: Antony Beevor, D-dagen 2009)
Syftet med bombningarna var naturligtvis att mjuka upp de tyska försvarstrupperna men drabbade samtidigt alla som befann sig i området. Ändå hyllades de allierade som hjältar när krutröken skingrats.

2. Röda Kors-aktionen "De vita bussarna" förde tusentals lägerfångar från Tyskland till friheten i Skandinavien under Andra Världskrigets sista skälvande veckor. I väntan på vidaretransport ut ur Tyskland förlades ca 10 000 av dem på fyra trånga fartyg i Lübecks hamn i väntan på att engelsmännen skulle inta staden. Enbart på Cap Arcona hade över 5000 exfångar inkvarterats ombord.
Engelsmännen intog staden 3 maj 1945 genom att bl.a bomba hamnen, vilket orsakade att skeppen sjönk och i stort sett samtliga f.d lägerfångarna, som genomlevt lägerhelvetet under flera år, drunknade efter bara ett par dagar i frihet. Hela Lübecks hamn fylldes med lik. (Källa: Sune Persson, "Vi åker till Sverige", 2002) 
Händelsen renderade (citat) "högst en notis i någon tidning." (Slut citat)

Slutsats: Israel dödar inte arabiska barn för skojs skull, barnen är offer för en hänsynslös militärtaktik av Hamas som använder hem, skolor, sjukhus etc som lager och avskjutningsramper.
Detta är inget förtal eller sagor, det är verkligheten som den är. Vi måste förhålla oss till denna verklighet.

Nu lite om de låga dödstalen bland måltavlorna i Israel; civilbefolkningen.
Syftet med raketbeskjutningen mot civilsamhällen i Israel är självklart att orsaka så mycket skador som möjligt, och döda människor. För att förhindra detta har Israels försvarsindustri utvecklat ett antirobotvapen som fått det passande namnet Iron Dome - Järnkupolen. Ungefär 90% av alla raketer från Gaza som riskerar att landa i bebyggda trakter oskadliggörs innan de nått sitt mål. Dessutom har de allra flesta israeler tillgång till skyddsrum. Hotet om raketer gör att hundratusentals israeler flyr till skyddsrum i tid och otid, vilket orsakar avbrott i det normala livet, med störningar och kostnader som följd. Men det är ju bättre att sitta i ett skyddsrum trots allt, när raketer är på väg. När larmet går är det bara att släppa allt man har för händer och inom 15 sekunder nå skyddsrummet.
Ett vanligt uttryck lyder: "Israel använder sina vapen till att skydda civilbefolkningen. Hamas använder civilbefolkningen till att skydda sina vapen."

Utrymmningsluckan på baksidan
av hotell Orith under konstruktion
Jag har faktiskt själv hjälpt till att bygga ett skyddsrum i Israel, eller åtminstone spacklat och målat ett. Det var sommaren 2011 som jag tackade ja till att hjälpa till vid tillbyggnaden av Israels Vänners lilla hotell, Orith, i Netanya på Israels västkust.
För att få byggnadslov i Israel krävs att ett skyddsrum iordningställs. Det var bara för arkitekten att planera ett utrymme i källaren på tillbyggnaden som skyddsrum. Det krävdes stållucka för utrymning både uppåt i fastigheten och ut på baksidan.
För den som är intresserad kan jag berätta att myndigheterna krävde ett särskilt spackel på väggarna som inte skulle ramla ner i händelse av bombkrevader i grannskapet. Detta var något nytt för mig som ändå har 40 år som målare bakom mig. Jag har noterat att hus under byggnation i Israel har minst ett rum, gjutet i armerad betong med ståldörr och stållucka för fönstret, avsett som skyddsrum. Småhus såväl som stora hyresfastigheter.
Nyinrett skyddsrum i bostadshus i Jerusalem
Även gamla hus byggs om med nya skyddsrum flera våningar upp, som detta exempel i  Västra Jerusalem.
Man unnar ju Gazas civilbefolkning skyddsrum istället för alla attacktunnlar och vapenförråd som Hamas har använt betongen till, och som byggts under husen och in till Israel.
Fast egentligen skulle all betong som använts i första hand inte användas till skyddsrum heller, utan till att laga Gazas bebyggelse som skadats svårt efter flera uppblossade krig. Gazas befolkning behöver mest av allt fred och uppbyggnad. Skyddsrum krävs ju bara om man tror att det ska bli krig.
Det är väl därför som vi i Sverige har slutat bygga skyddsrum i allmänhet, till skillnad från tiden efter Andra Världskriget, på 1950-60 talen, då alla hyresfastigheter hade skyddsrum i källaren. Nu har vi ju dessutom monterat ner större delen av landets försvar, Sverige tror inte det kan bli krig här någonsin. Med tanke på den förändrade politiska bilden, framför allt i våra östra grannländer, men också med det hot som islamistiska företrädare häver ur sig mot hela västvärlden, kan det visa sig att vår inställning är förödande naiv.
Johan-Mathias Sommarström, Foto: Sveriges Radio
Jag vill som avslutning uppmana dig, käre läsare, att läsa igenom hela chattbloggen som Ekots Johan-Mathias Sommarström genomförde med lyssnare/läsare den 8 augusti 2014. Läs varje fråga och varje svar noga, det är inte ofta en av Sveriges Radios reportrar svarar och resonerar som Johan-Mathias gör.
(LÄNK HÄR)